پخش زنده همایش آموزش در دوران همه گیری کرونا

کمیته برگزاری همایش

            

رئیس کمیته :فرهاد اسماعیلی (مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس )

        

                 نایب رئیس کمیته : رسول قانونی (معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان فارس)

دبیر کمیته اجرایی: مریم قربانی

       

مسئول کمیته روابط عمومی، اطلاع رسانی و تبلیغات : حمیدرضا  شعبانی


                                                                                 

                   طراح سایت : گلناز خواهان                    

مسئول پشتیبانی و طراحی سایت : اداره فناوری اطلاعات اداره کل آموزش و پرورش استان فارس