پخش زنده همایش آموزش در دوران همه گیری کرونا

موقت

جناب آقای دکتر  علی محمدی  با سلام و احترام، به صفحه داوری همایش ملی آموزش در دوران همه گیری کرونا خوش آمدید. فرصت ها،چالش ها و محدوديت هاي آموزش هاي مجازي در دوران بيماري كرونا.pdf

لیست مقالاتی که برای داوری شما بزرگوار درنظر گرفته شده است به همراه فرم داوری در زیر قابل دسترس است : 

داور ارزشمند زمان پایان داوری شما 3 اسفند  99 می باشد .

نقش استفاده از آموزش الکترونیکی در توسعه حرفه ای معلمان در دوران بیماری کرونا.pdf                  فرم داوری  

فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای تربیت رسمی در فضای مجازی در دوران کرونا.pdf                          فرم داوری 

بررسی اثربخشی آموزش مجازی بر یادگیری دانش‌آموزان در ایام کرونا در مقایسه با آموزش حضوری از دیدگاه والدین عشایری.pdf            فرم داوری

فرصت¬ها و چالش¬ها و راهکارهای تربیت رسمی در دوران کرونا.pdf                                           فرم داوری

فرصت ها،چالش ها و محدوديت هاي آموزش هاي مجازي در دوران بيماري كرونا.pdf                      فرم داوری

مبانی اصول معروفترین مدل ها نقش معلمان.pdf                                                                     فرم داوری

راهکارهاي توسعه حرفه اي معلمان در بستر آموزش مجازي در دوران کرونا.pdf                                 فرم داوری

واکاوی تجارب والدین فرهنگی از آسیب های وارده بر دانش آموزان در دوران قرنطینه.pdf                  فرم داوری