پخش زنده همایش آموزش در دوران همه گیری کرونا

ثبت نام در بخش تجربه زیسته


ثبت نام در بخش تجربه زیسته همایش :

متقاضیان شرکت در بخش تجربه زیسته همایش برای ثبت نام و بارگذاری مقاله یا فیلم خود می توانند در این بخش ثبت نام نمایند .

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شیوه های نگارش تجربه زیسته فایل راهنما را مطالعه نمایید:

فرم روایت نگاری تجربه زیسته.pdf   (با فرمت PDF)

روایت نگاری تجربه زیسته.docx (  با فرمت Word)


  • {{value}}
*موضوع را بنویسید. *موضوع را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
*نام و نام خانوادگی را بنویسید. *نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
*کد ملی را بنویسید. *کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. *کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
*جنسیت را انتخاب کنید.
*میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
*رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. *رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
*شماره موبایل را بنویسید. *شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد پرسنلی (مخصوص فرهنگیان) را بنویسید. کد پرسنلی (مخصوص فرهنگیان) را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید.
وابستگی سازمانی : را بنویسید. وابستگی سازمانی : را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
فایل word مقاله خود را بارگذاری کنید را انتخاب کنید.
فایل PDF تجربه زیسته خود را بارگذاری کنید . را انتخاب کنید.
فایل MP4 تجربه زیسته خود را بارگذاری کنید را انتخاب کنید.
نام و نام خانوادگی نویسنده دوم را بنویسید. نام و نام خانوادگی نویسنده دوم را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی نویسنده دوم را بنویسید. کد ملی نویسنده دوم را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی نویسنده دوم را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
جنسیت نویسنده دوم را انتخاب کنید.
میزان تحصیلات نویسنده دوم را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش نویسنده دوم را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش نویسنده دوم را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل نویسنده دوم را بنویسید. شماره موبایل نویسنده دوم را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد پرسنلی نویسنده دوم (مخصوص فرهنگیان) را بنویسید. کد پرسنلی نویسنده دوم (مخصوص فرهنگیان) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید. کد پرسنلی نویسنده دوم (مخصوص فرهنگیان) را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
وابستگی سازمانی نویسنده دوم را بنویسید. وابستگی سازمانی نویسنده دوم را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...