پخش زنده همایش آموزش در دوران همه گیری کرونا

درباره ما

اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

معاونت آموزش متوسطه

همایش ملی آموزش در دوران همه گیری کرونا فرصت ها , چالش ها و دستاوردها

کلیپ همایش ملی آموزش در دوران همه گیری کرونا فرصت ها , چالش ها و دستاوردها

آدرس پست الکترونیک همایش : fars-motevaseteh@medu.ir

تلفن تماس : 32336246-071